polski

english

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BIZNESU

Specjalizujemy się w doradztwie oraz tworzeniu narzędzi umożliwiających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwom z korzyściami dla ich właścicieli i konsumentów.

Dla wielu organizacji CSR to skrót po prostu wpisany w ich działalność.  Przez wiele lat eksperci klasyfikowali klientów zgodnie z podziałami demograficznymi, aby lepiej zrozumieć i przewidzieć ich zachowania. Pomyśl o millenialsach, klasie średniej, osobach starszych, nabywcach towarów luksusowych, mieszkańcach miast i wielu innych. I przez wiele lat ten wspólny język całkiem dobrze służył działalności typu B2C. Obecnie jednak głębokie zmiany społeczne, technologiczne i powiązane z konsumentami powodują, że życie ludzi na całym świecie nie jest już określone przez struktury demograficzne. Odrzuciwszy tradycyjne modele życia, jakie „powinni” wieść ze względu na wiek, płeć, dochód itp., ludzie sami wybierają swój styl życia i tożsamość.

W co wierzymy?

Klasyczna teoria dotycząca marek sugeruje, iż historia i dziedzictwo to cenne zasoby leżące u podstaw zdolności danej marki do zwrócenia i zatrzymania na sobie uwagi klientów. Obecnie jednak mamy do czynienia z dogłębną zmianą układu sił w biznesie: zmianą, która kwestionuje tę odwieczną prawdę. Nowa prawda mówi, że konsumenci są obecnie skłonni zwrócić uwagę na niesprawdzone marki i organizacje w równym (o ile nie większym) stopniu, jak w przeszłości na marki sprawdzone. A to z uwagi na drogę rozwoju marek, która została wybrana.

Co oferujemy?

W oparciu o wnikliwą analizę działalności przedsiębiorstw budujemy strategie firm zaangażowanych w zrównoważone funkcjonowanie w trosce o środowisko, uczciwy zysk i moc korzyści dla klientów.

Oferujemy skuteczne  narzędzia mające na celu wielofalowy rozwój na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.

Dostosowujemy strategie komunikacji firm do współczesnych wymagań rynku, zwracając uwagę konsumentów na wartości dodane, wyróżniające marki i produktu na tle kategorii.

skontaktuj się
z nami

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów