Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska zbudowanego, a także struktura i główne założenia systemu LEED, BREEAM i HQE.

Zadaniem kursu jest zapoznanie uczestników z wiedzą i terminologią używaną przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Główne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w budownictwie i green building
 • Normy i standardy z zakres budownictwa zrównoważonego
 • Założenia budownictwa energooszczędnego – podstawy certyfikacji energetycznej
 • Normy i standardy budownictwa energooszczędnego
 • Wprowadzenie do BREEAM , LEED  i HQE
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Założenia certyfikacji WELL

 

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W OBSZARZE:

 • Posługiwania się fachową terminologią związaną z budownictwem zrównoważonym i certyfikacją
 • Rozróżniania systemów certyfikacji i wskazania podobieństwa i różnic
 • Wskazania wymagań minimalnych dla poszczególnych systemów i poziomów certyfikacji
 • Wskazania głównych aspektów praktycznych związanych z budynkami certyfikowanymi (projektowaniem i wykonawstwem)
 • Aktualnych przepisów prawnych z zakresu budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego
 • Posługiwania się fachową terminologią związaną z budownictwem energooszczędnym i certyfikacja energetyczną w budownictwie
 • Wskazania głównych aspektów praktycznych związanych z budynkami energooszczędnymi

 

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY:

 • Architektów
 • Wykonawców
 • Właścicieli i deweloperów
 • Producentów materiałów budowlanych zainteresowanych rozszerzeniem działalności firmy o budownictwo zrównoważone, a także
 • Osoby zamierzające zdobyć uprawnienia niezależnego konsultanta zrównoważonego budownictwa

 

Czas trwania: 1 DZIEŃ

INNE SZKOLENIA z KATEGORII