Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w budownictwie, a także struktura i główne założenia systemu BREEAM.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Główne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i green building
 • Wprowadzenie do BREEAM 2016
 • Omówienie typów certyfikacji BREEM zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz zakres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji BREEAM (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją BREEAM
 • Wymagania minimalne certyfikacji (Prerequisites)
 • Praktyczne aspekty projektowania i prowadzenia robót budowlanych budynków certyfikowanych w systemie BREEAM

 

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W OBSZARZE:

 • Posługiwania się fachową terminologią związaną z budownictwem zrównoważonym
 • Posługiwania się fachowa terminologią związaną z certyfikacją BREEAM
 • Głównych celów i założeń Green Building występujących w systemie BREEAM
 • Rozróżniania typów certyfikacji BREEAM
 • Budowy i zakresu systemu BREEAM, kryteriów podlegających ocenie w systemie BREEAM
 • Określania minimalnych wymagań dla certyfikacji BREEAM w poszczególnych kredytach
 • Identyfikacji głównych aspektów praktycznych związanych z projektowaniem budynków certyfikowanych w systemie BREEAM
 • Identyfikacji głównych aspektów praktycznych związanych z prowadzeniem robót budowlanych inwestycji podlegającej certyfikacji BREEAM
 • Stosowania zintegrowanego podejścia w zrównoważonym projektowaniu, konstrukcji i użytkowaniu budynku

 

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY:

 • Architektów
 • Wykonawców
 • Właścicieli i deweloperów
 • Producentów materiałów budowlanych zainteresowanych rozszerzeniem działalności firmy o budownictwo zrównoważone, a także
 • Osoby zamierzające zdobyć uprawnienia niezależnego konsultanta zrównoważonego budownictwa

 

Czas trwania: 2 DNI

INNE SZKOLENIA z KATEGORII