Certyfikacja

Budynki zrównoważone środowiskowo to nasza pasja. Jednym z głównych celów pracy naszego zespołu jest zapewnienie równowagi pomiędzy aspektami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Budynki znajdujące się pod naszą opieką przez cały cykl spełniały oczekiwania swoich twórców, inwestorów i mieszkańców.

Oferujemy certyfikację w trzech wiodących systemach na świecie:

The earth is all that we have in common

― Wendell Berry­ ―