Systemy certyfikacji LEED, BREEAM i HQE dla niewtajemniczonych

Budynek zrównoważony środowiskowo to obiekt zaprojektowany i zbudowany z poszanowaniem środowiska naturalnego, oszczędny i komfortowy dla jego użytkowników. Zewnętrznym, niezależnym potwierdzeniem spełnienia szeregu tych wymogów są prestiżowe certyfikaty, które aktualnie posiada już ponad 10 mln m2 powierzchni użytkowej w Polsce.

CO CHCEMY PRZEKAZAĆ?

 • Główne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i Green Buildings.
 • Wprowadzenie do BREEAM 2016, LEED v. 4 i HQE.
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz zakres certyfikacji.
 • Podstawy certyfikacji BREEAM, LEED i HQE (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją).
 • Wymagania minimalne certyfikacji (Prerequisites).

 

CO OSIĄGNIESZ BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 • Posługiwanie się fachową terminologią związaną z budownictwem zrównoważonym i certyfikacją wielokryterialną.
 • Stosowanie zintegrowanego podejścia w zrównoważonym projektowaniu, konstrukcji i użytkowaniu budynku.
 • Poznasz główne cele i założenia Green Buildings występujących w systemach oceny środowiskowej budynków BREEAM, LEED i HQE.
 • Znajomość minimalnych wymagań dla certyfikacji BREEAM, LEED i HQE w poszczególnych systemach.
 • Wiedzę na temat budowy i zakresu systemów BREEAM, LEED, HQE oraz celów ich kredytów.
 • Umiejętność identyfikacji strategii i rozwiązań BREEAM, LEED i HQE najlepszych dla danego projektu.

 

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE?

 • Architektów i Wykonawców.
 • Właścicieli i Deweloperów.
 • Producentów materiałów budowlanych zainteresowanych rozszerzeniem działalności o budownictwo zrównoważone.
 • Osoby zamierzające zdobyć uprawnienia niezależnego konsultanta zrównoważonego budownictwa.

 

Czas trwania: 2 DNI