Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zasady wyróżniania marketingowego produktów i  usług  z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Ulepszona U.S.P klasyczna teoria „unikatowej propozycji sprzedaży” Ressera Reevesa, zaktualizowana pod katem zrównoważonego rozwoju
 • Pozycjonowanie, zrozumienie mechanizmów umysłu ludzkiego w procesie wyróżniania
 • Koncepcja 4P McCarthy’ego
 • Podstawy Guerilla marekting
 • proces marketingu lateralnego w rozwoju zrównoważonym
 • zawłaszczenie pomysłu, metoda ułatwiająca znalezienie pomysłu na wyróżnianie się,
 • konkurencja, jak wyróżnić nasze pomysły na tle propozycji konkurentów
 • wyróżniki z zakresu zrównoważonego rozwoju w budownictwie

 

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W OBSZARZE:

 • podstaw marketingu 4P
 • rozpoznawania i określania wyróżnika produktu / usługi
 • jak wykorzystać rozwój zrównoważony w marketingu
 • rozpoznawania istniejących wyróżników rozwoju zrównoważonego w budownictwie

 

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY:

wszystkich którzy chcieliby wyróżnić swój produkt lub usługi na rynku zrównoważonego rozwoju a nie wiedza nic o marketingu lub boja się zapytać

 • Architektów
 • Wykonawców
 • Właścicieli i deweloperów
 • Producentów materiałów budowlanych zainteresowanych rozszerzeniem działalności firmy o budownictwo zrównoważone,

 

Czas trwania: 1 DZIEŃ