polski

english

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Jest to wielokryterialny system oceny wpływu budynków na środowisko deweloperów, najemców stosowany w Europie i na świecie. Oparty o normy europejskie.

Proces oceny BREEAM  wpływ środowiskowy budynku od momentu początku projektowania, poprzez konstruowanie i użytkowanie budynku.

System BREEAM jest stosowany do wszystkich typów budynków oraz różnych faz istnienia budynku od projektowania po rozbórkę

Oceny są przeprowadzane przez niezależnych, licencjonowanych asesorów w skali Pass, Good, Very Good, Excellent i Outstanding.

BREEAM mierzy oddziaływanie  w 9 kategoriach, począwszy od energii po ekologię. Każda z tych kategorii odnosi się do najważniejszych czynników mających wpływ na środowisko, takich jak np. niska emisja i redukcja emisji dwutlenku węgla; trwałość i wytrzymałość konstrukcyjna; adaptacja do zmian klimatycznych; oraz wartości ekologiczne i ochrony różnorodności biologicznej. W każdej kategorii określa się kredyty - służące oceny osiągnięcia założonych celów, a ich ostateczna ocena określa ich ocenę.

Energy

Health and Wellbeing

Innovation

Land Use

Materials

Management

Pollution

Transport

Waste

Water

Z punktu widzenia użytkownika najcenniejszymi kategoriami są te obejmujące komfort użytkownika (dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem) oraz transport (dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych).

BREEAM opiera się na jasnym systemie oceniającym (punkty/kredyty), potwierdzonym naukowymi badaniami i analizami.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym.

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów