polski

english

HQE™ (High Quality of Environment) jest międzynarodowym standardem  zarządzania środowiskiem w budownictwie. Powstał z myślą o właścicielach budynków, managerach, użytkownikach, deweloperach i inwestorach, jak również o urbanistach i władzach lokalnych.
HQE to pierwszy międzynarodowy certyfikat posiadający schemat dedykowany dla budynków mieszkalnych – ponad 20 lat doświadczenia.

Schemat certyfikacji HQE jest opracowany dla każdego rodzaju nowych i modernizowanych budynków: mieszkaniowych, handlowych, logistycznych, biurowych lub usługowych,  obiektów sportowych, szpitalnych – ale także infrastrukturze i całym dzielnicom. Certyfikacje HQE można też przeprowadzać dla  budynków  w eksploatacji (handlowych, administracyjnych bądź usługowych).

Schemat certyfikacji HQE umożliwia dowolny wybór zakresu certyfikacji, który może obejmować cały projekt, pojedynczy budynek lub wyłącznie jego część.

Główne zalety certyfikacji HQE:

Schemat ukierunkowany na człowieka: zdrowie i komfort stanowią 50% celów certyfikacji:

 • odpowiednia orientacja mieszkań,
 • optymalizacja ilości światła dziennego i widoków,
 • zastosowanie antyalergicznych materiałów,
 • polepszone parametry Izolacji termicznej i akustycznej mieszkań,
 • nacisk na jakość przestrzeni, jakość powietrza i komfort zapachowy,
 • zastosowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców,
 • zagospodarowanie terenu zapewniające przyjemne środowisko życia.

Schemat ukierunkowany na efektywność środowiskową:

 • zmniejszone zapotrzebowanie na energię, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
 • rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe mające zapewnić zrównoważony budynek,
 • zmniejszone koszty utrzymania dla użytkowników (prąd, woda, ogrzewanie).

Jakość i przejrzystość:

 • niezależny, akredytowany audytor działający zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami potwierdza jakość i efektywność środowiskową budynku.

Schemat certyfikacji HQE składa się z dwóch części:

I. Zarządzania środowiskiem

część ta jest ważnym elementem procesu certyfikacji i dotyczy zarządzania projektem z wyszczególnieniem roli i zaangażowania każdego uczestnika.

II. Oceny oddziaływania budynku na środowisko

projekty oceniane są w obrębie 14 celów połączonych w 4 obszary:

ENERGIA

która jest jedną z czterech głównych grup certyfikatu HQE. Obejmuje ona takie aspekty jak zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie rozwiązania koncepcyjne, ograniczenie emisji CO2

ŚRODOWISKO

na które składa się sześć różnych kryteriów, które obejmują między innymi:

Planowanie przestrzeni - w tym planowanie działki  i posadowienia obiektu, wpływu na lokalną ludność, planowanie przestrzeni zewnętrznych obiektu

Komponenty – zawierające w swym zakresie takie elementy jak wybór materiałów, ich trwałość i  możliwość konserwacji oraz możliwości adaptacyjne

Worksite – elementy związane z gospodarką odpadami, zużyciem poszczególnych dóbr i surowców

Woda – zużycie wody, wykorzystanie wody deszczowej, gospodarka wodno-ściekowa

Odpady – zarządzanie odpadami związanymi z obiektem

Design – obejmuje takie zaprojektowanie budynku, które pozwoli na jego późniejszą łatwą konserwację

ZDROWIE

grupa tematyczna składająca się z trzech głównych kryteriów:

Jakość przestrzeni – na którą składa się ekspozycja magnetyczna czy specjalne warunki zdrowotne

Jakość wody – projektowanie sieci z uwzględnieniem odpowiednich obiegów i temperatur

Jakość powietrza – wentylacja, klimatyzacja, LZO ( VOC)

KOMFORT

grupa składająca się z czterech głównych kryteriów:

Komfort cieplny -  na który składa się klimatyzacja, wentylacja, konstrukcja budynku oraz elementy mające wpływ na komfort termiczny człowieka wewnątrz obiektu.

Komfort akustyczny – wewnętrzna i zewnętrzna akustyka, hałaśliwość rządzeń, itp.

Komfort wizualny – dostęp do naturalnego i sztucznego oświetlenia

Komfort zapachowy – niwelowanie dyskomfortu powodowanego uciążliwymi zapachami

Aby uzyskać certyfikat HQE w pierwszej kolejności należy spełnić założenia warunków wstępnych (PR) dla danego projektu. 
Standard HQE w każdej z czerech kategorii przewiduje możliwość przyznania maksymalnie 4 gwiazdek, które następnie po zsumowaniu dają nam ocenę obiektu na następujących poziomach:

Więcej informacji    http://www.behqe.com/cerway/essentials

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów