polski

english

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

Jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC), LEED zapewnia  właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji.

W systemie certyfikacji LEED wyróżnionych jest siedem głównych kategorii. W każdej z nich wydzielono również podkategorie, które szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek, oraz wymagania krytyczne, od których zależy, czy dany budynek może w ogóle zostać zakwalifikowany do procedury certyfikacyjnej.

Wymagania krytyczne to: zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby, jak również jakość środowiska wewnętrznego. Są one punktowane równorzędnie w systemie zero-jedynkowym (TAK bądź NIE). Niespełnienie nawet jednego z wymogów krytycznych skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu, z kolei ich pozytywna ocena pozwala na dalszą ocenę według pozostałych kryteriów danej kategorii oraz osiągnięcie wyższych poziomów certyfikacji, uzależnionej od uzyskanych sumarycznie punktów (poziomy: zwykły, srebrny, złoty oraz platynowy). Aby uzyskać wysoką ocenę dla budynku, należy spełnić większość wymagań głównych grup kategorii.

Leed v4 system goals

Reduce contribution to

global climate change

Enhance individual

human health

Protect and restore

water resources

Protect and enhance

biodiversity and ecosystem services

Promote sustainable and regenerative material cycles

Build a green economy

Enhance community quality of life

LEED jest wystarczająco elastyczny, aby się dostosować do wszystkich rodzajów budynków – komercyjnych oraz mieszkaniowych. Działa w całym cyklu życia budynku – od projektowania i budowy, poprzez eksploatację i konserwację.

Oceny są przeprowadzane przez niezależnych, licencjonowanych asesorów  w skali Certified, Silver, Gold i Platinum.

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów