polski

english

Public Speech

Istnieje pięć podstawowych elementów podczas występów publicznych opisywanych w modelu komunikacyjnym Lasswella: komunikator, wiadomość, medium, odbiorca i efekt. Dbamy o to, aby nasze wiadomości miały efekt w postaci pozytywnego nastawienia ludzi do zmian w każdej sferze ich życia.

Celem naszego zespołu jest inspirowanie do zrównoważonego rozwoju personalnego zarówno podczas spotkań stricte motywacyjnych, jak i tych o bardziej skonkretyzowanym charakterze.

Występujemy publicznie w kameralnym gronie, jak również pośród kilku tysięcy słuchaczy. Sami uczestniczymy w wielu prestiżowych wydarzeniach z udziałem najznakomitszych mówców publicznych.

Stale współpracujemy z jedną z największych firm realizujących wydarzenia masowe, odmieniające ludzkie życie. To nasi przyjaciele - Milewski & Partnerzy.

Presenting/conference speech

Spotkanie z konkretnym tematem, problemem, produktem w nietypowy sposób. Chcesz zaprezentować swoja firmę na konferencji, chcesz przedstawić swój raport lub produkt przed audytorium w sposób profesjonalny i nie standardowy – my to zrobimy dla Ciebie.

Sustainbility development speech

Spotkanie z rozwojem zrównoważonym zarówno w budownictwie jak i w biznesie. To praktyczna i ciekawa wiedza o rozwoju zrównoważonym przedstawiona w niestandardowy sposób.

Power Speech

Spotkanie ze zrównoważonym rozwojem personalnym. Dawka motywacji ale także praktyczna i ciekawa wiedza merytoryczna, dużo energii, humoru i inspiracji do zrównoważonego rozwoju własnego.

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów