polski

english

Szkolenia

10 wtajemniczeń budynku zrównoważonego środowiskowo

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska zbudowanego, a także struktura i główne założenia systemu LEED, BREEAM i HQE

Zadaniem kursu jest zapoznanie uczestników z wiedzą i terminologią używaną przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem

zobacz więcej

Certyfikacja brEeam w praktyce

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w budownictwie, a także struktura i główne założenia systemu BREEAM.

zobacz więcej

Wielokryterialne systemy oceny środowiskowej budynków (BREEM, LEED, HQE)

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska zbudowanego, a także struktura i główne założenia systemu LEED, BREEAM i HQE

Zadaniem kursu jest zapoznanie uczestników z wiedzą i terminologią używaną przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem

zobacz więcej

Wyróżnij się albo zgiń

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zasady wyróżniania marketingowego produktów i  usług  z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego.

zobacz więcej

Szpilki i intuicja w męskim świecie zawodowym

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska zbudowanego, a także struktura i główne założenia systemu LEED, BREEAM i HQE

Zadaniem kursu jest zapoznanie uczestników z wiedzą i terminologią używaną przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem

zobacz więcej

konsultacje

zapytaj o więcej

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów